Els mitjans se’n fan ressò del Recinte Firal

I el batle hi acudeix fent declaracions que no es sostenen

El passat dilluns el diari Ultima Hora en la seva edició en paper publicava la noticia de la nostra impugnació al Recinte Firal. La reacció del batle va ser inmediata i va posar-se en contacte amb el dit diari per fer entre d’altres una declaració on deia que no es construiria un recinte firal a Sant Marçal.

Documents oficials que desmenteixen les declaracions del batle

  1. Allò cert, digui el que digui el batle o qui sigui, és:
    Que el propi batle va signar el passat 31 de maig (fa poc més d’un mes) un edicte per sotmetre a exposició pública el “Projecte integrat d’obra i activitat de l’edifici polivalent i recinte firal
  2. Què aquest edifici de 820 m2 edificats (més la reserva d’un espai exterior per fer més endavant un pavelló cobert) es va presentar amb el nom de recinte firal a una convocatòria de subvencions del Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i pel foment de la desestacionalització de l’oferta turística de l’illa de Mallorca de la Conselleria de Turisme.
  3. Què el projecte presentat per tal de ser valorat havia de complir al menys una de les 6 finalitats (lletres “a” a “f”) requerides en el punt primer de l’ordre de subvencions, publicada en el BOIB el 29 de març de 2014. Totes elles clarament turístiques.
  4. Què la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics va publicar en el BOIB, el dia 6 de novembre de 2014, la resolució per la qual l’Ajuntament de Marratxí havia estat seleccionat per a rebre la subvenció solicitada, amb un projecte que duia per nom el de Recinte firal de Marratxí, que a més, hem de suposar que acomplia al menys una de les 6 finalitats turística de la convocatòria.

 

I per avui amb això ni ha prou, però en tenim unes quantes més d’evidències documentals de que una cosa és el que diuen què volen fer i una altra molt diferent allò que de veritat volen fer.