Convocada l’Assemblea General 01/2018

Per raons alienes a la pròpia associació ens veiem obligats a canviar la data de celebració: enlloc del dijous, dia 14, prèviament anunciat, haurà de ser el divendres, dia 15.
Demanam disculpes a tothom.

Serà el proper dia 15 de juny

La Junta Directiva de l’associació va acordar el passat dijous, dia 24, convocar l’Assemblea General pel proper dia 15 de juny a les 20:00 h., d’acord amb la convocatòria següent:

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (01/2018)

D’acord amb allò que disposen l’art. 10 i següents dels nostres estatuts, es convoca l’Assemblea General Ordinària 01/2018, d’acord amb les següents dades:

Data/hora: Divendres, dia 15 de juny de 2018, a les 20:00 h., en primera convocatòria i a les 20:30 en segona.

Lloc: A determinar

 

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Situació actual. Informe i debat sobre els principals problemes que afecten a la nostra urbanització i sobre la pròpia associació veïnal
  3. Memòria d’activitats de 2017. Presentació i aprovació, si escau
  4. Informe econòmic i del nombre d’associats. Presentació dels comptes de 2017 i aprovació si escau.
  5. Elecció de nova Junta Directiva
  6. Torn obert de paraules

Marratxí, a 24 de maig de 2018

La secretària

Deixa un comentari