#aguasantmarçal

Utilitzau el hashtag #aguasantmarçal en las vostres publicacions al Facebook i al Twitter.

Aquesta nova pàgina estàtica servirà per a incloure enllaços a les publicacions sobre aquest tema, així com enllaços als documents que puguem anar arreplegant i que posarem a l’abast de tots els veïnats i veïnades.

Vos animam a incloure el hashtag #aguasantmarçal en las vostres publicacions al Facebook i al Twitter.

Publicacions a aquest web sobre el tema del aigua
Banc de Documentació

Deixa un comentari