Arxiu mensual: juliol de 2017

Nova noticia sobre el Recinte Firal a Última Hora

Ahir el diari Última Hora va publicar una nova noticia en la que es fa ressò de les contradiccions entre les declaracions del batle de Marratxí i les publicacions al BOIB, en relació al recinte firal de Marratxí.

Aquestes contradiccions varen ésser posades de manifest i demostrades documentalment a l’anterior notícia d’aquest web així com a les publicacions del Facebook dels Veïnats de Sant Marçal, publicades els darrers dies.

Podeu llegir-la a l’edició digital fent clic a aquest enllaç.

Llegiu altres notícies publicades anteriorment al nostre web respecte del Projecte de Recinte Firal

* Els mitjans se’n fan ressò del Recinte Firal (14/7/2017)
* Impugnació de l’Associació al projecte de Recinte Firal (10/7/2017)
* Un gran recinte firal permanent a la nostra urbanització? (26/4/2014)
* L’Associació hem intervengut avui en el ple municipal (27/5/2014)
* En contra del recinte firal d’interés turístic a Sant Marçal (3/7/2014)
* Nova intervenció davant el ple municipal (29/10/2014)
* El Recinte Firal de Marratxí no ha de perjudicar la ciutadania (27/1/2015)
* Cap partit es compromet amb els veïnats (22/5/2015)

 

Els mitjans se’n fan ressò del Recinte Firal

I el batle hi acudeix fent declaracions que no es sostenen

El passat dilluns el diari Ultima Hora en la seva edició en paper publicava la noticia de la nostra impugnació al Recinte Firal. La reacció del batle va ser inmediata i va posar-se en contacte amb el dit diari per fer entre d’altres una declaració on deia que no es construiria un recinte firal a Sant Marçal.

Documents oficials que desmenteixen les declaracions del batle

  1. Allò cert, digui el que digui el batle o qui sigui, és:
    Que el propi batle va signar el passat 31 de maig (fa poc més d’un mes) un edicte per sotmetre a exposició pública el “Projecte integrat d’obra i activitat de l’edifici polivalent i recinte firal
  2. Què aquest edifici de 820 m2 edificats (més la reserva d’un espai exterior per fer més endavant un pavelló cobert) es va presentar amb el nom de recinte firal a una convocatòria de subvencions del Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i pel foment de la desestacionalització de l’oferta turística de l’illa de Mallorca de la Conselleria de Turisme.
  3. Què el projecte presentat per tal de ser valorat havia de complir al menys una de les 6 finalitats (lletres “a” a “f”) requerides en el punt primer de l’ordre de subvencions, publicada en el BOIB el 29 de març de 2014. Totes elles clarament turístiques.
  4. Què la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics va publicar en el BOIB, el dia 6 de novembre de 2014, la resolució per la qual l’Ajuntament de Marratxí havia estat seleccionat per a rebre la subvenció solicitada, amb un projecte que duia per nom el de Recinte firal de Marratxí, que a més, hem de suposar que acomplia al menys una de les 6 finalitats turística de la convocatòria.

 

I per avui amb això ni ha prou, però en tenim unes quantes més d’evidències documentals de que una cosa és el que diuen què volen fer i una altra molt diferent allò que de veritat volen fer.

 

 

 

 

Impugnació de l’Associació al projecte de Recinte Firal

Suposarà una despesa municipal de més de 340.000 € i no va en benefici dels marratxiners

La reclamació consta de 6 fols i 20 punts d’al·legacions

L’Associació Veïnal “Sant Marçal” va presentar el passat 28 de juny una Reclamació Administrativa impugnant el projecte de Recinte Firal de Marratxí que l’Ajuntament preveu de construir al centre neuràlgic del barri residencial de Sant Marçal.

Així a la reclamació, que es va presentar en temps i forma per part de l’Associació, que en té la consideració de Part Interessada, a més de ser-ne la principal (però no l’única) Part Afectada pel projecte, reclama que l’Ajuntament “retiri definitivament el Projecte i es comprometi a renunciar a la seva execució”, ja que “a més de no ser d’interès pel municipi de Marratxí i dels seus habitants ocasionaria greus perjudicis i una despesa injustificada”.

Informe desfavorable de l’Agència de Turisme de les Illes Balears

A l’expedient administratiu que varem poder consultar, hi figurava un informe i una comunicació enviats per l’Agència de Turisme de les Illes Balears a l’Ajuntament de Marratxí el  15 de març passat, signat pel Vicepresident del Consorci de la Borsa d’Allotjaments Turísitics, Antoni Sansó, en el que es deia: “s’hauran d’esmenar les deficiències indicades per poder emetre informe favorable i continuar amb la seva tramitació”.  No varem poder trobar dins la carpeta facilitada, quan l’expedient es trobava en període d’exposició pública, ni les esmenes sol·licitades ni el posterior informe favorable, que havia de permetre continuar amb l’expedient administratiu. Ignoram que pot haver passat amb aquests documents…

Les activitats a fer-hi seran les que determini el Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i pel foment de la desestacionalització de l’oferta turística de l’illa de Mallorca (Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics) 

Es tracta d’un Consorci format per l’Administració de la CAIB, el Consell de Mallorca, la Federació Hotelera de Mallorca, l’Agrupació de Cadenes Hoteleres i les Federacions d’Hoteleria i Turisme d’UGT i de CCOO. 

D’acord amb la documentació examinada, serà aquest consorci qui durant els 10 anys següents a la posada en marxa del Recinte Firal, determinarà quines seran les activitats que s’hi duran a terme, d’acord amb les seves funcions i objectius que li són propis. El paper de l’Ajuntament de Marratxí serà el d’ocupar-se de la neteja, manteniment  i conservació del Recinte Firal, així com posar-hi el personal i serveis necessaris per a les activitats que s’hi facin. Tot això suposarà una despesa per a les arques municipals, a afegir als 340.568,35 € que ja s’ha compromés a aportar l’Ajuntament per a l’execució del projecte, juntament amb els 500.000 €, que aporta com a subvenció la Conselleria de Turisme.

En benefici de qui volen fer aquesta obra?

D’aquesta manera l’Ajuntament de Marratxí suportarà una important despesa que no veiem com pot redundar, al menys a curt termini, en benefici dels marratxiners, però que sí sembla segur que servirà als interessos dels empresaris hotelers de Mallorca i a l’impuls de Govern Balear i Consell de Mallorca a la promoció turística de Mallorca.

Un projecte del PP ara continuat per un govern municipal en mans dels ecologistes i sobiranistes de Marratxí

Aquest Recinte Firal té el seu origen en un concurs de  subvenció pública que va impulsar la Conselleria de Turisme del Govern Balear a l’anterior legislatura quan governava José Ramón Bauzá, anterior batle de Marratxí i que va ser concedit a l’Ajuntament de Marratxí, quan també era governat per el PP,  i a altres 6 municipis de Mallorca.

Es tracta, en qualsevol cas, d’un projecte desenvolupista que pretén destinar un solar de 4.000 m2 d’espai públic lliure a aquest projecte de Recinte Firal permanent, que ocuparia una superfície de 2.500 m2, dels quals construïts 722 m2.

Però és que, a més, amb aquesta infraestructura de caire turístic, l’espai on actualment l’Ajuntament de Marratxí organitza, o cedeix a altres entitats, tot un rosari de fires, festes, carreres, mostres, exposicions, etc. que provoquen no poques molèsties als veïnats de Sant Marçal i voltants, incloent els que van o venen de Sa Cabaneta i Pòrtol, es veurà reforçat amb un espai tancat i cobert destinat a ampliar a tot el llarg de l’any la celebració de tots aquests esdeveniments, a més de la capacitat dels expositors i del públic assistent.

La zona residencial dels voltants de Sant Marçal, tindrà capacitat per acollir públic varies vegades superior als dels seus propis habitants

D’aquesta manera, l’edifici de caràcter permanent tindrà una capacitat per acollir simultàniament a 822 persones (varies vegades superior, per exemple, a la de les carpes que s’utilitzen actualment per a la Fira del Fang, per exemple) que es podran sumar als que estiguin a altres zones de l’exterior entre el carrer de la Verònica i el de Casa del Poble, a la plaça i “Rotlo” de Sant Marçal, etc. ja que la zona que actualment s’utilitza (veure croquis) podrà ampliar la seva capacitat en més d’un 35%, passant de tenir una superfície d’uns 36.000 m2 als 50.000 m2.  D’aquesta manera en el mateix centre neuràlgic de Sant Marçal (i ruta obligada entre Sa Cabaneta i Pòrtol amb es Figueral) on també s’hi ubiquen un centre d’ensenyament de secundària, amb capacitat per a més de 500 alumnes, un gran supermercat, tenda de queviures, papereria, bars, restaurants, entitat bancària i vàries oficines s’hi poden congregar en un moment donat varis milers de persones i centenars de vehicles, uns aparcats i d’altres en constant moviment.

Els autors del projecte no han previst els possibles impactes

És especialment preocupant (i més amb el que hem anat explicant) que els tècnics redactors del projecte no hagin previst possibles impactes dins el cor mateix d’una zona residencial, però que a la vegada és lloc de pas obligat per la majoria de residents d’altres nuclis de Marratxí en els seus desplaçaments en vehicle. Més tenint en compte que durant la celebració d’esdeveniments es tallan a la circulació la carretera principal o carrer Mestre LLuc Mesquida entre l’entrada a la urbanització de Sant Marçal fins l’església de Sant Marçal o fins dins Sa Cabaneta, segons els casos, el que fa obliga a desviar la circulació per l’interior de la urbanització de Sant Marçal, convertint aquest lloc de pas obligat en un coll de botella i que podria convertir tot l’entorn en una ratonera, en el cas que es produís qualsevol incidencia d’una certa magnitud.

Una altra cosa que tampoc recull el projecte és que la carretera o carrer Mestre Lluc Mesquida és una carretera estreta (més encara d’ençà que s’hi ha fet un carril bici pel seu marge) que no té ni tant sols vorals i que un accident o una avaria, la pot deixar inoperant fins que acudeixin i actuïn les assistències. Cal recordar aquí que el projecte inicial del Recinte Firal havia d’anar acompanyat per la construcció d’una rodona entre aquesta carretera i l’entrada a Sant Marçal pel carrer de la Verònica.

Fa temps que hem anat advertint als responsables municipals

L’Associació que aglutina els veïns i comerciants de l’entorn de Sant Marçal, no volem aquest macroporojecte davant les nostres cases, ja que suposaria una molèstia per als residents dels nuclis urbans més propers, a més d’un perill tant per els habitants com per els visitants i així fa temps que ho hem anat advertint als responsables municipals, de mil i una maneres diferents, registrant escrits, intervenint als plens de l’Ajuntament, web i xarxes socials, tant als de l’anterior govern municipal com a l’actual. Al final d’aquesta notícia en podeu trobar d’altres publicades anteriorment des de fa ja 3 anys.

Esperem que reflexionin i rectifiquin… I que mirin pels interessos dels marratxiners, que és per això que varen ser elegits per a governar el municipi!

Llegiu altres notícies publicades anteriorment al nostre web respecte del Projecte de Recinte Firal
* Un gran recinte firal permanent a la nostra urbanització? (26/4/2014)
* L’Associació hem intervengut avui en el ple municipal (27/5/2014)
* En contra del recinte firal d’interés turístic a Sant Marçal (3/7/2014)
* Nova intervenció davant el ple municipal (29/10/2014)
* El Recinte Firal de Marratxí no ha de perjudicar la ciutadania (27/1/2015)
* Cap partit es compromet amb els veïnats (22/5/2015)