Nova intervenció davant el ple municipal

Va tenir lloc ahir, en relació al recinte firal de Sant Marçal

IMG-20141028-WA0000Ahir, el nostre president va tornar a intervenir durant el ple municipal ordinari. La seva intervenció, davant tots els regidors de l’Ajuntament i el públic assistent va tenir com a objecte el Nou Recinte Firal de Sant Marçal, que és una de les accions previstes en el Pla de desenvolupament Turístic de Marratxí i que es vol  executar el proper any.

La intervenció, de prop de 5 minuts, va acabar amb la demanda a tots els grups polítics de la firma d’un document conjunt per tal que es comprometin a que el Recinte Firal, ha de prioritzar el benefici dels veïns de Marratxí front els visitants, preservant, en tot cas, la qualitat de vida dels residents del lloc on s’ubiqui, sigui el que finalment sigui”.

També es va tornar a reiterar a l’equip de govern que, d’acord amb l’article 22 del vigent Reglament de Participació Ciutadana, la nostra associació sigui considerada “part afectada” en relació al Recinte Firal i en conseqüència puguem participar del projecte, amb propostes i suggeriments”, d’acord amb allò que assenyala el Pla Integral de Turisme de les Illes Balears, a la qual cosa el batle, Tomeu Oliver s’hi va comprometre públicament.

Al final d’aquesta notícia  podeu llegir el text complet de la intervenció.

 Reunió amb Aguas Término de Marratxí

Durant el mateix ple, a l’apartat de Precs i Preguntes, el regidor de l’Àrea de Contractació, Sebastià Frau, en resposta a una pregunta del grup socialista, va informar que s’havia compromés amb la nostra associació a organitzar una reunió conjunta entre els veínats de Sant Marçal, l’Ajuntament i Aguas Término de Marratxí. Poc després d’acabar el Ple, varem rebre la convocatòria per aquesta reunió i que tendrà lloc el proper dimecres. Vos informarem puntualment dels resultats de la reunió.

Per veure més entrades en relació al tema de l’aigua podeu acedir al següent enllaç: http://navsm.com/?s=Agua